شرایط و ضوابط گارانتی

  • استفاده از خدمات گارانتی  شرکت وانیکس منوط به تایید شماره سریال کالا در سامانه استعلام گارانتی شرکت به نشانی  www.1xmarket.com می باشد و دستگاهی که برچسب گارانتی یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد شامل گارانتی نمی باشد.
  • ضمانت دستگاه مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین کار، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستور العمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز نمی باشد.
  • پذیرش یا رد موارد عنوان شده فقط بر عهده ی کارشناس فنی  شرکت و ارجاع به واحد گارانتی با تشخیص و تایید ایشان امکان پذیر است.
  • چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه مناسب تعویض می گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت و یا مبلغی عودت خواهد شد.
  • انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است..